About

“Vi vill väcka intresse för rytmer och musik i skolor, lekskolor och inom vården genom att bygga egna instrument tillsammans med deltagarna. Vi kommer även att lära dem om redan befintliga instrument och även hur man kan förvandla precis vad som helst omkring sig till musik. Verkstaden är väldigt interaktiv där deltagarna aktivt kommer att använda sin egen kreativitet och få möjligheten att skapa musik med sina nyfunna instrument.”

Det underbara med musik, rytmer och dans är att det är tidlöst och underhållande för alla åldrar. Många anser sig vara ton döva och inte kunna framkalla musik, men man behöver inte ha en medfödd talang för att musicera. Hur definierar man då vad musik är? Vad ett instrument är och vem kan kalla sig för musiker? Vi anser att musik finns överallt i vår omgivning. Allting som kan åstadkomma ljud är ett instrument. Vi vill få bort de konservativa tankarna om synen på musik och musicerande. Alla människor är musiker. Det enda som behövs är kreativitet och öppenhet för nya idéer.
Hur många olika ljud kan du till exempel framkalla med endast din egen kropp? Du kommer att vara imponerad av resultatet när du börjar experimentera.

Ledarna för verkstaden är Sofia Fri och Vicky Österberg. De är båda utexaminerade från Tech Music School, University of West London. Sofia har avlagt en kandidat examen i sång och Vicky motsvarande examen i trummor och de arbetar båda aktivt som frilans musiker idag.

ENGLISH
“We want to introduce rhythms and music in schools and kinder gardens by building instruments with the participants. We will also teach them about already existing instruments as well as how you can transform anything in your surrounding into music. The workshops are very interactive where the participants actively use their own creativity and get the opportunity to create music with their newly found instruments”

The wonderful thing about music, rhythms and dance is that it’s timeless and entertaining for all ages. A lot of people consider themselves nonmusical, but you don’t have to be born with a special talent to produce music. So how do you define what music is? What an instrument is and who can consider themselves musicians? We think music exists everywhere around us. Everything that can create a sound is an instrument. We want to extinguish the conservative thoughts about music. Every human is a musician, all you need is creativity and an open mind for new ideas.
How many different sounds can you for example produce just with your own body? You will be impressed by the result when you start experimenting.

The leaders for these workshops are Sofia Fri and Vicky Österberg. They are both undergraduates from Tech Music School, University of West London with a BMus in Popular Music Performance. Vicky’s main instrument is drums and Sofia’s is vocals and they have both obtained very specialised and broad knowledge in their instruments and work actively as freelance musicians today.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s